Egyesület

Az Artus Kortárs Művészeti Egyesület közhasznú szervezet, a Stúdió működéséhez és a tagok munkájához biztosít infrastrukturális hátteret.

Adatok:

Név: Artus Kortárs Művészeti Egyesület

Székhelye: 1116 Budapest, Hunyadi Mátyás út 29.

Postacím: 1518 Budapest Pf. 66

Adószám: 18060157-2-43

Az Egyesület céljai:


Olyan kulturális tevékenység ellátása, amely a társadalom és az egyén közös igényeinek kielégítésére irányul. Cél a művészeti tevékenység kiteljesítése, alkotások létrehozása és széles körű népszerűsítése, elsősorban a kortárs alkotó- és előadóművészek támogatásával, továbbá az ARTUS Kortárs Művészeti Egyesület kulturális és művészeti, hazai és nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése.

Az Egyesület támogatásban részesíthet alkotókat, alkotói közösségeket. Célja a munkafeltételek megteremtése, a műalkotások népszerűsítése. Célja, hogy a kortárs művészekkel, főként a fiatal művészekkel emberi és szakmai kapcsolatot fenntartva, a művészet „jelenlétét” elősegítse és megtartsa. Cél egy olyan „műhelyház” működtetése és fejlesztése, amelyben az Egyesület tagjain kívül más tehetséges csoportok, vagy egyéni művészek is lehetőséget kapjanak elképzeléseik
megvalósítására.

Az Egyesület tisztségviselői:

Goda Gábor elnök

Nádor Tibor elnökhelyettes

Fischer Balázs titkár

Tr. Szabó György ellenőrző bizottsági tag

Ferencz Krisztina ellenőrző bizottsági tag

Nagy Géza ellenőrző bizottsági tag

Elérhetőség egyesületi ügyekben:

artus.studio@gmail.com

A tagsággal kapcsolatos információk:

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik és az Egyesületnek tagjai lehetnek azok a természetes és jogi személyek, amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják, az Egyesület alapszabályát magukra kötelezőnek ismerik el, a tagdíjat megfizetik és vállalják, hogy az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében közreműködnek és a tagsági viszonyból származó kötelezettségeket teljesítik.

A tagsági viszony feltétele, hogy a tagok belépési szándékukat a belépési nyilatkozat kitöltésével és aláírásával kinyilvánítsák (jogi személy esetében mellékelni kell a jogi személy igazolását arról, hogy nevében ki járhat el képviselőként), a belépési nyilatkozatot a Titkárhoz benyújtsák, és az új tagot az Elnökség a tagok sorába felvegye. A felvételt megtagadó határozat ellen 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni, amelyet a Közgyűlés bírál el.

Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a személy, aki kortárs művészet területén az Egyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével az Egyesület célkitűzéseit támogatja, segíti. A tiszteletbeli tagok az Egyesület rendezvényeire meghívhatók. Tiszteletbeli tag csak természetes személy lehet.

Az Egyesület pártoló tagja lehet az a jogi személy, aki, illetőleg amely készségét fejezi ki az Egyesület tevékenységének rendszeres és folyamatos támogatására. A pártoló tag az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulásával vesz részt.

Dokumentumok:

Jegybevétel 2017

Jegybevétel 2016

Az Artus Kortárs Művészeti Egyesület Alapszabálya

2011. évi beszámoló

2012. évi beszámoló / közhaszúsági jelentés

2013. évi közhasznúsági jelentés

2014. évi közhasznúsági jelentés

2015. évi közhasznúsági jelentés

2016. évi közhasznúsági jelentés

2017. évi közhasznúsági jelentés