Kalmár Ákos: Esumi és Asao


Acsai Roland azonos című nó drámája nyomán

2017. március 17-én és 18-án     20:00  órakor

Arccal a halnak program

Artus Stúdió

honlapra kalmarakos

Küldetés

A Ziggurat Project célkitűzése tér-specifikus előadások létrehozása különböző művészeti ágak szerves vegyítésével. Ennek megfelelően, Acsai Roland Radnóti-díjas és Zelk Zoltán díjas drámaíró, író, költő, műfordító modern nó-dráma imitációját egy összművészeti alkotás formájában dolgozzuk fel. Roland a kezdetekben a nó-drámákat szabadtéren játszották, később kerültek csak a speciálisan erre a célra létrehozott, sajátos színházi terekbe. Mi sem csupán hagyományos teátrumi térben gondolkodunk: a darabot múzeumtérben, mint semleges, üres térben is bemutatjuk. Kísérletünk többek közt kiterjed e két hagyomány (színházi és nem színházi tér) felelevenítésére, újragondolására. Emiatt a darab minimális eszközhasználattal él, ebből kifolyólag több különböző helyszínen is megállja a helyét, hűen megőrizve a dráma cselekményét, annak keleti ihletettségét.

Az előadás munkacíme Esumi és Asao, ami megegyezik a Roland által írt nó-dráma eredeti címével. A darab szellemiségét, látványvilágát, eszközhasználatát, zeneiségét tekintve erősen merít a japán kultúrából, művészeti ágakból, színházi, zenei és tánc formákból (harcművészet, zen filozófia, a nó-dráma hagyománya) oly módon, hogy mozgásrendszerében, képi világában letisztult alkotás jöjjön létre, ami lineáris módon követi a dráma szerkezetét.

Az előadás kísérletet tesz arra, hogy a japán hagyományokat miként vagyunk képesek magyarként befogadni, újraértelmezni és saját színházi nyelvezetünkön keresztül kifejezni. Nagyon fontosnak tartjuk a próbafolyamatot megelőző kutatási fázist, ami a japán mozgás és zenei világ elmélyült tanulmányozásából áll külső mentorok (a téma szakemberei) segítségével, útmutatásával. Nem reprodukálni szeretnénk a keleti világ hagyományait, hanem az elsajátított ismeretekkel dolgozva egy, az előadók ezen tapasztalataiból leszűrt belső élményein alapuló előadás létrehozását tűztük ki célul.

Az alkalmazott zene szerepe a műben

A japán zene kialakulását az ősi kínai kultúra által gyakorolt hatásában találjuk meg. Hangzásvilágára és zeneelméleti gyökereire nagy befolyást gyakorolt. Az ősi kínai és japán zene ötfokú és hétfokú hangsorainak matematikai, összhangzattani alapjai és megszólaltatásuk módja egyaránt számos kapcsolódási pontot feltételez az ókori görög zeneelmélettel kapcsolatosan. Bizonyos értelemben rímel a későbbi korok európai zeneszerzők által használt különböző pentatóniák és modális hangsorok újbóli felelevenítésére, használatára is. A földrajzi, vallási és kulturális különbözőségek miatt azonban, az esztétikai és tartalmi lényege eltér, ezáltal egy másfajta zeneelméleti értelmezési tartományba esik. A zenészek a zenei anyag kialakításánál, épp ezt a kettőséget, a kultúrák eltérésének, hasonlóságának párhuzamos egyidejűséget szeretnék kihasználni.

A zenei koncepció egy olyan hangzásvilág kialakítása, melyben a hagyományos japán zene a magyar népzenével és klasszikus zenével korrelálva születik meg, tanulmányozva és figyelembe véve az ázsiai valamint az európai zeneelmélet alapjait, annak kulturális hátterét. A zenei kifejezés eszköze és módja az előzetes kutatások ismereteinek tükrében, egy kötött összhangzattani és formatani rendszerben való rögtönzött komponálásban valósulna meg, a mű dramaturgiájához hűen kapcsolódva. A japán zene nó színházban elfoglalt szerepéhez és zenei narratívájához hasonlóan – a tánc koreográfiájának tartalmi elemeihez kötődve – egy erőteljes, feszültségkeltő, a keleti értelemben elgondolt “idő megdermedését” megidéző, katartikus zenei atmoszféra létrehozása a cél. Esumi: Kovács EmeseAsao: Kalmár ÁkosA Bambuszliget Boszorkánya: Munkácsi ÁdámIsten: Porteleki ÁronZenészek: Munkácsi Ádám, Porteleki ÁronKoncepicó, maszkok: Kalmár ÁkosRendező – koreográfus: Kalmár ÁkosTervezett időtartam: 40-45 perc Támogatók: Sín Kulturális Központ, Artus Stúdió, Pro Progressione, Japán AlapítványKülön köszönet: Batarita


Az előadás után fellép:

Mózes Zoltán és Ratkóczi Huba duó

PSEUDOBOMBS

“Industrial experiment dark blues”, elektromos kalimbával és “hegetárral”.

Mózes és Ratkóczi e két estére, a tőlük megszokottól eltérő, új zenei formanyelvet dolgozott ki, melynek középpontjában az improvizáció, illetve kísérleti zenei eszközök létrehozása és használata áll. Az újszerű hangzásban ismerős elem lesz a rájuk jellemző, masszív dob gitár együtt játék. A zenész páros sokak számára ismerős lehet a budapesti underground zenei életből. Néhány példa, a teljesség igénye nélkül : Napokon, Soulbreakers, Sovák Anna és zenekara, Seen, Esclin Syndo …

MOZES RATKOCZI kw