Zsennye – Bükkvonalak, 2013

Művészi munkáinkat sokszor ihleti közvetlenül valamely természeti elem vagy intenzív jelenség.

Kövek, föld, fa, víz, szél, Nap, napszilánkok… stb. Valahogy még az Artus Stúdió ex-gyárépületében is érzékelhető a természet szellemi közelsége.

A tavaszra elkészülő Sutra előadás munkafolyamatának első két fázisában egy-egy alkotó elvonulással készültünk fel, ahol természetművészeti alkotások születtek.

Az első 10 napos alkotófolyamat 2013 augusztusban Zsennyén, a Bezerédj kastély ősparkjában folyt, ahol a kastély, a park és egy többszáz éves tekintélyes bükk adott teret a munka első fázisának.

A zsennyei alkotómunka során született természetművészeti az élő tér-installációk a környezet és az ember „behúrozására” épültek.


A Bükk-vonalakban többek közt az emberi idegrendszer mintájára egyfajta külső érzékelő húrrendszert épült az előadók és a fa, valamint a fa ágai közé. Élő hangszert jött létre, melyet a Nap, a szél és az előadók akciói szólaltattak meg.

Minden résztvevő saját alkotást hozott létre, melyeket végül egy performansz folyamatba egyesítettünk és vettünk videóra.


Résztvevő alkotók voltak:

Bodóczky Antal, Debreczeni Márton, Goda Áron, Goda Gábor, Gold Bea, Kocsis Gábor, Mózes Zoltán, Nagy Ágoston, Téri Gáspár, Virág Melinda

Videó: