Zápturul: szövegek

Esküvő szövege:

PAP: Két ifjúember járult ma ide elénk, nemének két friss, szépreményű hajtása.

Egyenes derékkal jöttek, tiszta ártatlan tekintetű mindkettő, fiatalok ők, orcáikat még nem szántotta fel a gondok és kétségek soktüskés boronája, homlokuk felhőtlen, tekintetük a jövőt kutatja.

Hisztek a jövőben?

FÉRFI/NŐ: Hiszek.

PAP: És én is tudom és én is hiszem, hogy meg fogják találni azt, ott, ama közeli messziségben. Miért hiszem így?

Mert tudván tudom, hogy nem múló szeretet és megbecsülés öleli most egybe egymásnak megnyíló lelkeiket. Mert szeretet és bizalom költözött minden mozdulataikba, ez teszi oly kedvessé mosolygásukat, ez vidámítja szemük pillantását, ettől oly ruganyosak és táncosak lépteik. Hiszitek-e hát velem együtt?

FÉRFI/NŐ: Hiszem.

PAP: Mert mindent átjár és megelevenít a szeretet és vele kezes nővére, az ikercsacsogású bizalom, ez élteti nem csak a szorgos embert, ki szánt, vet és arat és a jövőnek hinti magjait, de a füveket és a fákat, és a gyámolatlan kicsiny állatkákat is, ez susog ősszel a lombok között, ez kerekíti a holdnak tányérját és építi fel a büszke jövőt. Megfogadjátok, hogy szeretni fogjátok egymást?

FÉRFI/NŐ: Fogadom.

PAP:Mert a szeretet, a szeretet………, a szeretetetetet,

mert ez kormányozza a világot, ez fekektíti a föld alatt a szenet, ez édesíti a méhecske mézét a kaptárban, ez adja sűrű levét az óbornak, ez élesíti a szántóvető szorgos kapáját, ez lobogtatja a béke zászlóit.

Ezért hát szeretni kell egymást. Szeretni kell.

Legyen a szeretet kötelesség, önként magatokra vett gyönyörűséges rabiga.

Együtt kell lélegeznetek a szeretet ünnepi sátorában.

Fogadjátok-e, hogy együtt fogtok lélegezni?

FÉRFI/NŐ: Fogadom.

PAP: Most pedig tekintsük a jövőt!

Látok egy kis házat, vidám vörös téglából rakott, jól nyesett bokrok, gyepesre nyírt pázsit ölén.

Bő vízben mosott ablakain karikástáncot járnak, bukfenceket hánynak a pajkos napsugarak. Látjátok-e ti is?

FÉRFI/NŐ: Én látom.

PAP:Látok továbbá egy nyalka füstcsíkot kipöndörödni, e házikó jól megépített kéményén, ott benn, a tisztacsempés konyhában kavargatja a fiatalasszony a család jól megszolgált ebédjét.

Pajkos gyermekhad űzi játékait körülötte, mindazonáltal akár a kis bocsok, avagy a legelésző birkák. Látjátok-e ti is?

FÉRFI/NŐ: Én látom.

PAP:Van e hát szebb és ilyeténképpen felemelőbb, mint a család imádságos tűzhelye a szeretet és a bizalom jövőnek épített lélekvárában?

Most én felelek! Nincs és nem is lehet semmi! Nyújtsátok hát ilyeténképpen a kezeteket, egyesüljetek mindazonáltal a szeretet és a bizalom és a kölcsönös megbecsülés zászlaja alatt! És fogadjatok egymásnak örök hűséget! Megfogadjátok?

FÉRFI/NŐ: Fogadom.

Tárgyalás szövege

VEZÉR:Rozmarinszoál vürágmöntés holdszivoárvány

PÜSPÖK:amave ergo aveatQue vale, coro sicatur qoud delictationes clamavi. Agnus diaboli, agnus dei, crucufixus, qui tollis,

VEZÉR: tol-lis, tollis, toll-is,
toll, toll, tülü, tülü
tursujém!
utom nekemö (a tollra mutogat)

PÜSPÖK:pace. Pax vobiscum et nos indices
ad vesperum peccatum agnus qui tollis…

VEZÉR: Tollis, tollis!
Toll! Toll!
tursujém, tursujém!
utom nekemö tollouP

PÜSPÖK:Rumpitur invidim, goud amamur
Rumpitur ergo probamur
cum magis tentationes

VEZÉR: Kabla! Kabla! Tursujém!
Tollutollutollu!
adamo toll nekmö
galapölütöjöpükülléseső!

PÜSPÖK:Circumdederunt. Dixi!

VEZÉR: Sziép nyoszolma buzsakalom,
Pátyosajkú lukadalom,
Szömödre lépő nyúlakalom,
Körömre ménő fájlamalom.

PÜSPÖK:Blabla animula blandula
Vaginula lumen lapidula
ille usque mortousque
caligula particula

VEZÉR:Üstöllést jaj urom östönöm!
Ürömpörkölt ézös Istenyöm!
turul turulum türbékölöm

PÜSPÖK:Bene, nisi bene piscimus
pace lamentationes
clamo clamavi
nihilisi ille humilis

VEZÉR:Jaj üröm ürömöm
ézös Istenyöm
tur turulum turbékölöm

PÜSPÖK:turul turulum
turba turbationis turpis
Qui tollis, tollis 

VEZÉR: Toll, toll
Utom nekemö, adaom nekemö

PÜSPÖK:Circumdederunt! Doxa!
Turul turulum

VEZÉR: Kabla!
Galapölütöjöpükölléseső!