Transportation – Anna Steller// Performing poland

2023. JÚNIUS 9. 18:00 / 9th JUNE 2023 6pm
ARTUS STUDIO

/1116 Budapest, Sztregova utca 7./

(scroll down for english)

„Richard Schechner kulturális antropológus meghatározása szerint a ’transportatio’ mint ’keresztülvitel’ egy olyan folyamat, melynek részeként az ember egy egészen speciális élmény részesévé válik, ami hatása alá vonja és megérinti őt, majd miután kilép belőle, ismét visszakerül a folyamat elejére. A performance során a múlt eseményeivel és a jelen helyzetekkel kerülök viszonyba, megpróbálok más szemszögből közelíteni hozzájuk, hogy megtapasztalhassak egy különlegesen egzaltált érzést, egyensúlyozva a valóság és a látszat határán, a transz állapotában, miközben egyszerre vagyok önmagam és lépek párbeszédre a közönséggel.”

Alkotók:
Koncepció, játék: Anna Steller
Zene: Adam Witkowski
Az előadás időtartama: kb. 60 perc.

ANNA STELLER, táncos, performer és koreográfus; 1993-ban lépett először színpadra a Dada von Bzdülöw Színházban, melynek mind a mai napig aktív munkatársa. Éveken át készített táncelőadásokat, performance-okat és különféle speciális helyszínekhez kötött előadásokat. Számos koreográfussal, rendezővel és képzőművésszel dolgozott már együtt, így például: Krzysztof Leon Dziemaszkiewicz-cel, Anna Królikiewicz-cel, Anita Wach-hal, Maciej Salamon-nal, Ramona Nagabczyńská-val, Tomek Bazan-nal, Nigel Charnock-kal és Rebecca Lazier-rel. 2005-ben alapító tagja volt A Good Girl Killer zenekarnak, melyet

jelenleg Magda Jędrával közösen irányít. Performerként elsősorban az ’üzenet’ egyértelműségére, a radikális művészi megoldásokra koncentrál. Érdekli a páros munka, az eltérő érdeklődési körrel rendelkező alkotókkal való együttműködés, a művészeti területekről alkotott eszmecsere, amiből mindig valami új és friss minőség születik meg. A tánc- és előadó-művészet interdiszciplináris tereit kutatja évek óta, hogy az igazán fontos tartalmakat és fogalmakat megértse és közölni tudja a közönség felé. Alkotásait bemutatta többek között az Art Stations Alapítványnál, Poznańban; a Maat Fesztiválon, Lublinban; Máltán; a Poznań Fesztiválon; a L1 Kortárs Tánc Fesztiválon, Budapesten; a Body-Mind Fesztiválon, Varsóban; az Open’er Fesztiválon, Gdyniában; a Four Days and Festival of Naked Form

Fesztiválon, Prágában. Számos ösztöndíj és kitűntetés díjazottja: ld. Dance Web a bécsi ImPulsTanz Fesztiválon, ill. a Visegrádi Alap ösztöndíja. Két alkalommal nyerte el a Lengyel Kulturális Minisztérium művészeti ösztöndíját.
(fotó: Michal Andrysiak)

PERFORMING POLAND

A Perform[ing] Poland projektje hét eredeti performance-t foglal magába, melyeket a Lengyelországban élő és alkotó művésznők új generációja – performerek, táncosok, színésznők, előadóművészek – talált ki és valósított meg.

Mindegyik performance olyan problémákkal foglalkozik, amelyekkel leírhatjuk a bennünket körülvevő szociális tér változásainak jelen állapotát, s amely még mindig nem kapta meg végleges formáját, ellenben úgy tűnik, mintha valami meghatározhatatlan, veszélyes irányba sodródna. Tudunk-e ismét a művészet nyelvével értékekről beszélni egy olyan korban, amikor a politika nyelve és a társalgási nyelv annyira jelentőségét vesztette, mint még soha?

Vajon a Szabadság, Méltóság és Szeretet csak a pontosan megkomponált „művészeti élmény” keretei közt találhatja meg a helyét? Vagy képes lesz újra beköltözni a szívünkbe, az otthonunkba, az utcáinkba, mint ahogy korábban tette?

A Perform[ing] Poland a Kereszteződések; Nők a performatív művészetekben elnevezésű program keretében jött létre, melynek szervezője Monika Wachowicz; a projektet a wrocławi Jerzy Grotowski Intézet indította el 2021/22-ben.

Transportation by Anna Steller

Transportation as defined by the cultural anthropologist Richard Schechner is a process in which one enters into an experience, is affected or touched by it, then abandoned and once again brought back to the beginning of the process. In the performance I relate to events in the past as well as to states in the present, trying to face them from another perspective in order to experience a state of exaltation, balancing on the edge of what is real and what is pretend, of being in a trance while simultaneously being oneself and creating a dialogue with the audience at the same time.

Credits:
Concept, creation: Anna Steller
Music: Adam Witkowski
Duration: ca. 60 min.

Biogramme
Anna Steller – dancer, performer and choreographer. She began performing on stage in 1993 at Dada von Bzdülöw Theatre, with which she has collaborated ever since. She has been creating dance performances, action-performances and site-specific performances for many years. Anna Steller collaborates with many choreographers, directors and visual artists, such as: Krzysztof Leon Dziemaszkiewicz, Anna Królikiewicz, Anita Wach, Maciej Salamon, Ramona Nagabczyńska, Tomek Bazan, Nigel Charnock, Rebecca Lazier. Since 1993, she has been dancing at Dada von Bzdülöw Theatre in Gdańsk. In 2005, she co-founded the group Good Girl Killer, which she currently forms with Magda Jędra.

As a performer, she focuses mainly on the clarity of her message, on radical artistic solutions. She is interested in working in a duo, in working with an artist with different areas of interest, in negotiating the field of art, from which a new, fresh quality is born. The interdisciplinarity of dance and performing arts is an area she has been exploring for years in an attempt to understand and communicate important content and concepts to the public.

She has presented her work among others at the Art Stations Foundation in Poznań, Maat Festival in Lublin, Malta Festival in Poznań, L1 Contemporary Dance Festival in Budapest, Body-Mind Warsaw, Open’er Festival in Gdynia, Four Days and Festival of Naked Form in Prague.

Anna Steller is a winner of various scholarships and awards, including Dance Web at the ImPulsTanz Festival in Vienna, the Visegrad Fund Scholarship, the Special Award of the Marshal of the Pomorskie Region for outstanding merits in the field of artistic creation and the Award of the President of the City of Gdańsk for Young Creators for the performance “Good Girl Killer”. In 2014, she was a scholarship holder of the Alternative Dance Academy at the Art Stations Foundation in Poznań. She has twice received a scholarship from the Polish Minister of Culture.
(photo: Michal Andrysiak)

Perform[ing] Poland

Perform[ing] Poland brings seven original pieces of art, ideated and created by the new generation of women –  Performers, Dancers, Actresses, Artists and  Artivists currently living and feeling in Poland.

All the works oscillate around the problems with which we can describe the reality of the Era of Social Change, which still has not received its final shape and seems to be drifting in an undefined, dangerous direction. What values are we called upon to describe anew, call it the language of the art at the time when the language of politics and the language of our streets failed like never before.

Will Freedom, Dignity and Love retain their place only in the space of the “composed experience of art”? or will they be able to inhabit our Hearts, our Homes, ours Streets, as always till now and as always anew.

Perform[ing] Poland was established as a result of the Interstices. Women in Performing Arts program, curated by Monika Wachowicz and implemented in 2021/22 by the Jerzy Grotowski Institute in Wrocław.