ANATOMIES – Natalia Chylińska és Katarzyna Pastuszak // Performing Poland

2023. JÚNIUS 10. 19:30 // 10th JUNE 2023. 7:30pm
ARTUS STUDIO

/1116 Budapest, Sztregova utca 7./

(scroll down for english)
Az Anatómiában az alkotók egy anatómia óra közismert kliséit játsszák el. Megkérdőjelezik, mit képes látni a szem, milyen teret lát be a tekintet. Az érzékelést kiterjesztik az érzékeny fülre, egyúttal rögzítik a belső hangképek folyamatait is. Többszólamú anatómia után kutatnak. Az alkotók arra keresik a válasz, hogyan vetíthetjük ki pozícióinkat, és hogyan élhetjük meg önmagunkat – mint embert – nyitott folyamatként. 

Anatómiák – két test, amelyet elnyel a föld, ahol már a legelső mozdulatok is tabuterületekre tévednek. Vetni, trágyázni, melegen tartani, óvni akarnak – átengedik magukon az emberi és nem emberi hatóanyagokat is. Figyelnek az egyének körülményeire – az apró személyes kataklizmákra, így megtalálják a közös hangot az ember által elpusztított természettel is. 

Az Anatómia:

-hallgatózik és figyel a robbanásokra, amelyek szétszakítják a stagnáló rendszert,

-felmelegíti azt, ami befagyott az utak burkolatán, hogy a repedéseken átcsorogjon a víz,

-megérinti a testben kristályos anyaggá vált lerakódást, az összetett folyamatok felhalmozódott maradványait,

-spekulatív gyakorlatokat képez,

-közel hoz egymáshoz úgy, ahogy az politikai szinten nem működhet,

-kísérlet tesz arra, hogy beágyazódjanak egy olyan térbe, amely egyszer már megsértette az intimitás kényes szövetét.

„Az érintés élményét nehéz szavakra lefordítani és szinte lehetetlen kifejezni. Természete szerint ad hoc, mintha csak úgy akarna rögzülni, hogy közben kisiklik az értelmező címkézések közül és megtagad mindent, ami magyarázkodást eredményezhet. Mindenesetre nyilvánvalóvá teszi az érintés és a szavak közötti konfliktust.” 

(Brach-Czaina Jolanta, Pastuszak K., „Az Értelem membránjai”, Varsó 2003, 59. o.).

Alkotók:
Koncepció, rendezés, koreográfia, szöveg, videó, mozgásterv, jelmez, hang, játék: Natalia Chylińska, Katarzyna Pastuszak
Az előadás időtartama: 45 perc
(fotó: Justyna Zadlo)

NATALIA CHYLIŃSKA, az Amareya Theatre & Guests Társulat művésze; az Amareya Művészeti Egyesület alelnöke; két alkalommal is elnyerte Gdańsk város ösztöndíját.

Művészi tevékenységének lényege a testtel és mozgással, ill. szöveggel végzett munka, valamint a hanggal és a vizuális anyagokkal történő konfrontáció. Fontosabb projektjei és előadásai: Anatomie (2021), Dom-Bieg-Dom 家 – 逃亡 – 家 (2020), (Po) hangok: Híd Lengyelország és Japán között (2019), As part of the dance: Wrzeszcz (2021), Anatomy of a Process – utóbbi Gdańsk város Kulturális Ösztöndíjának részeként; Invisible Cities 3.0; mozgásműhelyek Parkinson-kórban szenvedő emberek számára; Amareya_LAB workshopok. Munkatársa Menoko Mosmosznak (Ainu Nőszövetség, Szapporó) és Prof. Hiroshi Maruyamanak (CEMiPoS); az Ainu nők részvételével létrehozott előadások társalkotója.

KATARZYNA PASTUSZAK, táncos/performer; az Amareya Theatre & Guests Társulat rendezője; adjunktus a Színházművészeti Kutatások Tanszékén (Angolszász és Amerikai Tudományok Intézete, Gdański Egyetem); adjunktus a CEMiPoS-nál (Környezetvédelmi és Kisebbségpolitikai Kutatások Központja, Szapporó). Az „Ankoku butō by Hijikaty Tatsumi – a krízisben lévő test színháza (Universitas, Krakkó 2014) c. könyv szerzője. 2008 óta működik együtt rendszeresen japán művészekkel, akikkel művészeti projekteket hoznak létre Lengyelországban és Japánban. Legutóbbi előadásai: Anatomie (2021), Home-Run-Home 家 -逃亡 – 家 (2020), (Po) hangok: Híd Lengyelország és Japán között (2019), Cztery (2018), Deadman Eating Watermelon ス イ カ を 食 べ る 死者 (2018), Kantor_Tropy: COLLAGE (2016), Nomadka (2012). Előadásaival szerepelt többek között Grönlandon, Japánban, Norvégiában, Törökországban, Izraelben, Németországban, Franciaországban, Oroszországban és számos lengyelországi fesztiválon. 2017 óta dolgozik együtt Menoko Mosmosszal (Ainu Nőszövetség, Szapporó) és Prof. Hiroshi Maruyamaval (CEMiPoS); az Ainu nők részvételével létrehozott előadások társalkotója.

Performing Poland

A Perform[ing] Poland projektje hét eredeti performance-t foglal magába, melyeket a Lengyelországban élő és alkotó művésznők új generációja – performerek, táncosok, színésznők, előadóművészek –  talált ki és valósított meg. 

Mindegyik performance olyan problémákkal foglalkozik, amelyekkel leírhatjuk a bennünket körülvevő szociális tér változásainak jelen állapotát, s amely még mindig nem kapta meg végleges formáját, ellenben úgy tűnik, mintha valami meghatározhatatlan, veszélyes irányba sodródna. Tudunk-e ismét a művészet nyelvével értékekről beszélni egy olyan korban, amikor a politika nyelve és a társalgási nyelv annyira jelentőségét vesztette, mint még soha?

Vajon a Szabadság, Méltóság és Szeretet csak a pontosan megkomponált „művészeti élmény” keretei közt találhatja meg a helyét? Vagy képes lesz újra beköltözni a szívünkbe, az otthonunkba, az utcáinkba, mint ahogy korábban tette?

A Perform[ing] Poland a Kereszteződések; Nők a performatív művészetekben elnevezésű program keretében jött létre, melynek szervezője Monika Wachowicz; a projektet a wrocławi Jerzy Grotowski Intézet indította el 2021/22-ben.


Anatomies

Performance by Natalia Chylińska and Katarzyna Pastuszak

 In Anatomies, the artists play with the convention of the anatomy lesson. They question whose eye is looking and what kind of landscape it creates with its gaze. They extend the perception to the sensitive ear, recording the processes of the inner soundscape. They seek a polyphonic anatomy. The artists ask how we can decentralize our position and experience ourselves – humans – as an open process.

Anatomies – two bodies that absorb the earth and introduce the first movement into taboo areas. They want to sow, fertilize, embrace with warmth, protect – let the human and non-human agents pass through them. They listen to the condition of an individual human being – to the small personal cataclysms, and thus find common ground with the natural landscape that has been destroyed by man.

Anatomies
are listening and clinging to explosions that tear apart the stagnant system
are reviving what has frozen on its way to the surface allow dripping through the fissures
touch the sediments crystallized in the body,
the remains of complex processes of accumulation
are an exercise in speculation
are the proximity that cannot fail to be political
are an attempt to embed oneself in a space that has violated the delicate tissue of intimacy

“The experience of touch is difficult to translate into words and awkwardly expressed. Its nature is ad hoc as if it wanted to remain, hence it slips out from under replacement signs and escapes secondary evocations. In any case, the conflict between touch and words is evident” (Jolanta Brach-Czaina, transl. K. Pastuszak, “Membranes of the Mind”, Warsaw 2003, p. 59). 

Credits:

Concept, direction, choreography, text, video, scenography, costumes, sound: Natalia Chylińska, Katarzyna Pastuszak

Duration: 45 min

biogramme

NATALIA CHYLIŃSKA is an artist of Amareya Theater & Guests, vice-president of the Amareya Art Association, a two time scholarship holder of the City of Gdańsk. In artistic activities, he moves between work (with) body / movement, text, sound and visual material. Recent performances and projects: “Anatomie” (2021), “Dom-Bieg-Dom” 『家 – 逃亡 -家』 (2020), “(Po) voices: Bridges between Poland and Japan“ (2019), “As part of the dance: Wrzeszcz “(2021),“ Anatomy of a Process“ as part of the Cultural Scholarship of the City of

Gdańsk“, “Invisible Cities 3.0”, movement workshops for people with Parkinson’s disease, Amareya_LAB workshops. She collaborates with Menoko Mosmos (Ainu Women’s Association in Sapporo) and prof. Hiroshi Maruyama (CEMiPoS), co- creating performances with the participation of Ainu women.

KATARZYNA PASTUSZAK is a dancer/performer, director and director of Amareya Theater & Guests, assistant professor at the Department of Stage Arts Research (Institute of English and American Studies at the University of Gdańsk), and assistant professor at CEMiPoS (Center for Environmental and Minority Policy Studies in Sapporo). Author of the book “Ankoku butō by Hijikaty Tatsumi – the theater of the body- in-crisis“ (Universitas, Krakow 2014). Since 2008, he has been regularly collaborating with Japanese artists, carrying out artistic projects in Poland and Japan. Recent performances: “Anatomie” (2021), “Home-Run-Home” 『 家 – 逃亡 -家』 (2020), “(Po) voices: Bridges between Poland and Japan” (2019), “Cztery” (2018), “Deadman Eating Watermelon” 『 ス イ カ を 食 べ る 死者 』 (2018), “Kantor_Tropy: COLLAGE” (2016), ”Nomadka” (2012). Her performances were presented, among others in Greenland, Japan, Norway, Turkey, Israel, Germany, France, Russia and at many festivals in Poland. Since 2017, she has been cooperating with Menoko Mosmos (Ajnu Women’s Association in Sapporo) and prof. Hiroshi Maruyama (CEMiPoS), co-creating performances with the participation of Ainu women.

Perform[ing] Poland

Perform[ing] Poland brings seven original pieces of art, ideated and created by the new generation of women –  Performers, Dancers, Actresses, Artists and  Artivists currently living and feeling in Poland.

All the works oscillate around the problems with which we can describe the reality of the Era of Social Change, which still has not received its final shape and seems to be drifting in an undefined, dangerous direction. What values are we called upon to describe anew, call it the language of the art at the time when the language of politics and the language of our streets failed like never before.

Will Freedom, Dignity and Love retain their place only in the space of the “composed experience of art”? or will they be able to inhabit our Hearts, our Homes, ours Streets, as always till now and as always anew.

Perform[ing] Poland was established as a result of the Interstices. Women in Performing Arts program, curated by Monika Wachowicz and implemented in 2021/22 by the Jerzy Grotowski Institute in Wrocław.