Egyesület

Egyesület

Az Artus Kortárs Művészeti Egyesület közhasznú szervezet, amely a Társulat és a Stúdió működéséhez biztosít infrastrukturális hátteret.

Adatok:

Név: Artus Kortárs Művészeti Egyesület

Székhelye: 1116 Budapest, Hunyadi Mátyás út 29.

Postacím: 1518 Budapest Pf. 66

Adószám: 18060157-2-43

Az Egyesület célja:

Az Egyesület célja olyan kulturális tevékenység ellátása, amely a társadalom és az egyén közös igényeinek kielégítésére irányul. Célunk ezen belül alkotások létrehozása és széles körű népszerűsítése, valamint az ARTUS Kortárs Művészeti Egyesület hazai és nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése.

Célunk továbbá egy olyan „műhelyház” működtetése és fejlesztése, amelyben az Egyesület tagjain kívül más tehetséges csoportok, vagy egyéni művészek is lehetőséget kapnak elképzeléseik megvalósítására.

Az Egyesület támogatásban részesíthet alkotókat, alkotói közösségeket.

Az Egyesület tisztségviselői:

Goda Gábor elnök

Nádor Tibor elnökhelyettes

Fischer Balázs titkár

Tr. Szabó György ellenőrző bizottsági tag

Ferencz Krisztina ellenőrző bizottsági tag

Nagy Géza ellenőrző bizottsági tag

Elérhetőség egyesületi ügyekben:

artus.studio@gmail.com

A tagsággal kapcsolatos információk:

Az Egyesület tagjai lehetnek azok a természetes és jogi személyek, akik az Egyesület célkitűzéseit elfogadják, az Egyesület alapszabályát magukra kötelezőnek ismerik el, és a tagdíjat megfizetik.

Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a személy, aki kortárs művészet területén az Egyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével az Egyesület célkitűzéseit támogatja, segíti. A tiszteletbeli tagok az Egyesület rendezvényeire meghívhatók. Tiszteletbeli tag csak természetes személy lehet.

Dokumentumok:

Az Artus Kortárs Művészeti Egyesület Alapszabálya

2016. éves jegybevétel

2017. éves jegybevétel

2011. évi beszámoló

2012. évi beszámoló / közhaszúsági jelentés

2013. évi közhasznúsági jelentés

2014. évi közhasznúsági jelentés

2015. évi közhasznúsági jelentés

2016. évi közhasznúsági jelentés

2017. évi közhasznúsági jelentés