Ozírisz tudósítások – 2002

Bemutató: 2002. november 23. Budapest, Trafó

Goda Gábor: A szétporladás elve

A 2002-es Ozírisz tudósítások előadás központi témája.

“A természet és benne az ember sorsa: a szétaprózódás, szétporladás. Legyen szó az ősrobbanásról, kontinensek szétszakadásáról vagy az emberi tevékenységek specializálódásáról. Minden szétesik, elporlad, elmúlik: ideológiák, nemzetek, nyelvek, kapcsolatok, érzések, a test; az ember maga. De ezt a félelmekkel teli ember nem tűri, nem engedi. Minden, ami ellenáll a porladásnak izolálódik, mert féli az elmúlást, az idegen és ismeretlen hatásokat, mint vírusok, információk, kultúrák. A szétesés folyamatának egy pillanatában inkább bezárul, izolálódik, kizárja a világ hatásait, veszélyeit, kritikáit és fertőzéseit, mintsem hagyja, hogy az univerzum törvénye feleméssze életét és civilizációs, kulturális produktumait. Ekkor azonban olyan töredék keletkezik, mely zátonyként, dugulásként viselkedik a porladás folyamatában. Sokszor e fragmentum önálló életre kel és ragaszkodik átmeneti állapotának állandósításához. A fragmentum elszigetelődve, önmagára maradva, külső viszonyaitól elszakítva elkorcsosul és önmagán belül hozza létre tovább bomlásának okozóit: betegségeket, őrületet, terrort. Az izolálódott fragmentum e belső aktivitást katasztrófaként éli meg.
Pedig.
A teljesen szétesett világ újra egységesnek tekinthető. Ami folyékony, az rendezetlenül szétáramlik. Ami folyékony, az egységes. A tenger milliárdnyi cseppből áll, de a tenger egy. Ami szilárd, de elemeire bomlik, az rokon a folyékonnyal. Ilyen a homoksivatag. A széteső civilizált világ addig-addig aprózódik, hullik darabjaira, míg végül újra egységesnek mutatkozik. Egy szikla kettéhasadt. Két szikla. A két szikla összeütődik: négy kisebb szikla. Egy gömbölyded, egy sima, egy éles és egy karcos. Tovább ütődnek, sok darabra törnek. A szivárvány színeire bomlanak. Sok kicsi színes kő. Összeütődnek. A szélhez dörgölőznek. Tovább töredeznek, aprózódnak, morzsolódnak. Minden kő másmilyen. A levegőben kő-por-felleg kering. Egységes egy újra. Ilyen volt, ilyen lesz az ember.
Por lélek felleg.”

Trailer:

Személyesség, költőiség, mítosz, abszurditás. Ízisz és a tizennégy részre feldarabolt Ozirisz utódai a mai napig folyamatosan újraélik a régi történetet. Ami kívülről sérthetetlen, az belül beteg, végül szétporlad. Egy izolált, steril világ óhatatlanul belülről rohad. Az idill mindig ijesztően titokzatos. Profán rítusok, képi és zenei jelenségek.

Cselekvő színház.

“A japán teaszoba TV stúdióvá alakul át, mikor Kiss Erzsi saját zenéjével riporterként folyamatosan „élőben tudósítja” a színpadi eseményeket, melyekhez képi kommentárok is társulnak, és a néhol beleszövődnek Schubert: A halál és a Lányka akkordjai is. A mozgássorozatok, kifejezésmódok kombinációi egy központi téma analógiái, amit sokszor lehetetlen és szükségtelen visszavezetni a kiindulási ponthoz.

Az Artus sokat bíz nézőire, a jelenségek/cselekvések sorozata sok kérdést és választ hordoz magában, melynek számtalan „korrekt” interpretációja létezik. Az emlékezetben bolyongó és a jelen asszociációit is “előhívó”, feltáró előadás szabadon mozog térben, időben és kultúrák közt. Az előhívás fogalmát több jelenet a maga tárgyi formájában is ismétli: film előhívása, fénykép készítése, csontváz kiásása. Eszközeiben, asszociációs mezejében az Osiris sem egységre, sem önkorlátozásra nem törekszik. A kultúrák közt, időben és térben éppoly szabadon válogat, mint a színházi eszközeiben: van itt gésa, egyiptomi szarkofág és keresztény mitológia, XIX. századi jelmez és kortárs műtőasztal, árnyjáték, tánc, mozgás és élő zene.”
/Tompa Andrea/

Fotógaléria:

Kritikák:

Mestyán Ádám: A mítosz nyelve
Tompa Andrea: Színházi archeológia

További információk:

Hol-mikor
Műsorfüzet

Teljes videó:

Stáblista:

Előadják:           

Bakó Tamás, Czétényi László, Dombi Kati, Gold Bea, Kiss Erzsi, Lipka Péter, Nagy Andrea, Oldal István, Sipos Orsolya/Gyimesi Judit, Tolnai Lea, Umniakov Nina, Tr. Szabó György

Díszlet:

Sebestény Ferenc

Jelmez:

Berzsenyi Krisztina

Zene:   

Kiss Erzsi, Temesvári Balázs

Fénytervező:    

Kocsis Gábor

Rendező:         

Goda Gábor

Támogató: NKA, NKÖM