Artus – Goda Gábor Társulata

Az ARTUS társulatát 1985-ben alapította Goda Gábor.

Az Artus több mint 35 éve a magyar kortárs színház és tánc meghatározó társulata.

Nyitott, sokszínű szellemi műhely, ahonnan számos alkotó és társulat indult és indul útjára. Emberek, gondolatok, művészeti ágak találkozásának helye, katalizátora.

Hely, alkotó közeg, ahol nem kulturális produktumok gyártása, hanem kreatív találkozások és gondolatok ébresztése a cél.

A Társulat művészeivel a zárt műfaji határokat átlépve, már a kezdetektől fogva új utakat keresünk. Az előadóművészekkel, zenészekkel és képzőművészekkel, mint alkotótársakkal való közös munkák olyan előadások, performanszok és események létrehozását célozzák, melyek magából az alkotófolyamatból építik fel saját nyelvezetüket.
Egyre fontosabbá válik a tér, az alkotói és előadói személyesség, és a nézőkkel való felnőtt, partneri viszony.

Magyarországon évente egy-két új előadást hozunk létre, melyek a tánc, a színház, a performansz, a képzőművészet és az élő-installáció műfaji határain mozognak.

Egy-egy előadás megalkotása, megírása, koreografálása, zenei és képi világának komponálása, próbafolyamata és kísérletező időszaka mind párhuzamosan, egy időben történnek. Feladatunkat mindig egy központi gondolat, egy mindannyiunkat érintő kérdés felvetésében és annak gazdag kibontásában látjuk. Előadásainkat a társulat tagjainak valódi érdeklődése, társadalmi és személyes érzékenysége, élményei és emlékei inspirálják. A színházi munka nálunk minden résztvevő számára kreatív folyamat. Az előadóművészek  (színészek, táncosok és zenészek) is alkotó módon vesznek részt a próbafolyamatban.

Néhány évente a társulattal külső helyszíneken is folytatunk alkotói műhelymunkát. A lakóhelyünktől, munkahelyünktől, hétköznapjainktól eltávolodva más szemmel láthatunk rá önmagunkra, problémáinkra, megszokott környezetünkre. A hazai alkotótáborok (Zsámbék, Noszvaj, Zsennye) mellett hangsúlyt fektetünk külföldi szakmai utak és műhelymunkák megszervezésére, hogy az adott ország művészeivel együttműködve, különböző kultúrák találkozása által hozzunk létre alkotásokat, melyek így segítik az emberek közti megértést, a kölcsönös tiszteletet, a különböző kultúrák és gondolkodásmódok közti kommunikációt, ezáltal emelve az emberi létezés színvonalát. Az elmúlt években így tudtunk különböző módon skót, svájci, új-zélandi, izraeli, amerikai, román, osztrák, egyiptomi, francia, mexikói stb. társulatokkal és fesztiválokkal együttműködni.

-És mik ezek a hajók?

– Mexikó és Guatemala határa ez a folyó. 2006-ban, amikor a társulattal itt dolgoztunk, a parton állva, hosszasan merengve, megigézve csodáltuk a különös ladikokat, mintha önmagunkat látnánk. Szimbolikus és emblematikus volt a kép. Ilyen az Artus. Különálló színes csónakok egy időre egy helyre lehorgonyoztak. Van bennük valami közös, mégis mindegyik más. Ott a parton most együtt vannak, valamin együtt dolgoznak, de bármikor tovább állhatnak. A folyó önmagában egyszerre határ és kapocs két világ között, ugyanakkor ez a folyó és ezek a csónakok itt a szabadságot jelentik, a döntés szabadságát, az emberi és művészi együttlét szabadságát.

Egyenként mindenki eldöntheti, hogy hol vet horgonyt, és mikor hajózik tovább. Ez a tudatos döntés teremti meg együttlétünk minőségét.

A legfontosabb az Artus-ban az a kreatív energia, amely alkotások létrehozásán túl olyan embert előfeltételez, aki teremtő erővel rendelkezik és képes – elsősorban a saját életét – alkotó módon irányítani. A kreativitás valójában életenergia.

Goda Gábor


Tovább a társulat eddigi előadásaira