Zápturul – Tárgyalás

Vezér (vágyódón néz az eltűnő Angyal után, valami érzelmeset mormol)

Rozmarinszoál vürágmöntés holdszivoárvány

Püspök (az asztalnál ül és ír, mozdulatai nagyon kecsesek, szinte táncosak. Élvezi a szöveget, amit most papírra vet)

amave ergo aveatQue vale, coro sicatur qoud delictationes clamavi. Agnus diaboli, agnus dei, crucufixus, qui tollis,

Vezér (felfigyel, dadog)

tol-lis, tollis, toll-is,
toll, toll, tülü, tülü
tursujém!
utom nekemö (a tollra mutogat)

Püspök (látszólag észre sem veszi)

pace. Pax vobiscum et nos indices
ad vesperum peccatum agnus qui tollis…

Vezér (izgatott)

Tollis, tollis!
Toll! Toll!
tursujém, tursujém!
utom nekemö tollou

Püspök (nyugodt)

Rumpitur invidim, goud amamur
Rumpitur ergo probamur
cum magis tentationes

Vezér (nagyon vad)

Kabla! Kabla! Tursujém!
Tollutollutollu!
adamo toll nekmö
galapölütöjöpükülléseső!

Püspök (elutasító, szigorú)

Circumdederunt. Dixi!

Vezér (lágy, szinte érzelgős, félig dalol)

Sziép nyoszolma buzsakalom,
Pátyosajkú lukadalom,
Szömödre lépő nyúlakalom,
Körömre ménő fájlamalom.

Püspök (gúnyolja a verset)

Blabla animula blandula
Vaginula lumen lapidula
ille usque mortousque
caligula particula

Vezér (már már sír)

Üstöllést jaj urom östönöm!
Ürömpörkölt ézös Istenyöm!
turul turulum türbékölöm

Püspök (vígasztaló

Bene, nisi bene piscimus
pace lamentationes
clamo clamavi
nihilisi ille humilis

Vezér (még pityereg)

Jaj üröm ürömöm
ézös Istenyöm
tur turulum turbékölöm

Püspök (felfigyel)

turul turulum
turba turbationis turpis
Qui tollis, tollis 

Vezér (felragyog)

Toll, toll
Utom nekemö, adaom nekemö

Püspök

Circumdederunt! Doxa!
Turul turulum

Vezér (elutasító)

Kabla!
Galapölütöjöpükölléseső!