One Thousand Faces – Ezerarcú Szépasszony 2.0 (TERRA)

2023. június 30.
Artus Stúdió

(scroll down for english)

Ami arany, nem maradhat
Természet – új zöldje arany,
Drága e szín, ritkán marad.
Zsenge levélkéje virág,
Ám csak egyetlen órán át.
Aztán levél levélbe múl’,
Ahogyan Éden gyászba fúl,
Ahogy hajnalt űz a nappal,
Ami arany, nem maradhat.

Robert Frost

Utazás a természet szülőanyjának birodalmába. Ez az állandó változások otthona, ahol az átalakulás soha nem áll meg.

Terra, avagy a Földanya számára az élet ciklikus, örökké változó és végtelen. Születés, virágzás, halál és újjászületés. Ezt a végtelen körforgást hozza színpadra a One Thousand Faces kollektíva kortárs légtánc előadás formájában.

A Földanyát és annak ciklikus változásait négy légi táncosnő dolgozza fel, akik az évszakokhoz hasonlóan eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek.

Négy nő, négy pólus, négy különböző világ bontakozik ki az eredetről, a változó természetről, és a női létről az ezerarcú istennő ölelésében.

Megszületnek, kibontakoznak, összekapcsolódnak, harcolnak egymással, miközben szembenéznek az egyetemes és saját természetük kihívásaival. Ez az örökzöld téma talán soha nem volt olyan aktuális, mint a mi korunkban.

Fellépők: Georgina Cassels, Zetelaki Réka, Marta Matovelle, Podmaniczky Dorottya
Zene: montázs
Fény: Szász Antal
Az előadás hossza: 54 perc
Fotó: Louis Hautier

A produkció a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jött létre.

/////////////////

One Thousand Faces – Goddess With A Thousand Faces 2.0 (TERRA)

Nothing Gold Can Stay
Nature’s first green is gold,
Her hardest hue to hold.
Her early leaf’s a flower;
But only so an hour.
Then leaf subsides to leaf.
So Eden sank to grief,
So dawn goes down to day.
Nothing gold can stay.

Robert Frost

A journey into the realm of mother nature. It is the home of constant change, where transformation never stops. For Terra, or Mother Earth, life is cyclical, ever-changing and endless. Birth, flowering, death and rebirth. This endless cycle is brought to the stage by the One Thousand Faces collective in the form of a contemporary aerial dance performance.

Mother Earth and its cyclical changes are processed by four aerial dancers who, like the seasons, have different characteristics. Four women, four poles, four different worlds unfold about origins, changing nature, and womanhood in the embrace of the thousand-faced goddess. They are born, unfold, connect, fight with each other while facing the challenges of the universal and their own nature. This evergreen topic has perhaps never been more relevant than in our time.

Performers: Georgina Cassels, Réka Zetelaki, Marta Matovelle, Dorottya Podmaniczky
Music: montage
Light: Antal Szasz
Length of the performance: 54 minutes
Photo: Louis Hautier

Supported by the National Cultural Fund of Hungary