Párhuzamos pozícionálás/ Parallel positioning
Nemes Csaba és Zékány Dia közös kiállítása


2023. november 6. / 6th of November, 2023
19:00 / 7pm
Artus Studio
Megnyitja: Sasvári Edit művészettörténész

Opening speach: Edit Sasvári art historian

A kiállítás látogatható: 2023. november 6-24-ig
H-P: 12-17 óráig, és az Artus Stúdió színházi programjainak idején.
Ettől eltérő időpontban előzetes egyeztetéssel: kapcsoloter.artusstudio@gmail.com, +3670 386 1171
Cím: megnyitó ideje alatt – Artus Stúdió, 1116 Budapest, Sztregova utca 7.
egyéb időszakban: 1116 Budapest, Sztregova utca 1.

— English version below —


Valójában Csanádi Judit felvetése volt az első olyan alkalom, amikor házastársként kértek fel bennünket egy kiállításra, így ez az első itthoni közös szereplésünk. Az élet viszont úgy hozta, hogy ez év tavaszán hamarabb nyílt meg Németországban egy másik tárlatunk az Emil Schumacher Múzeumban. Kicsit minket is meglepett, hogy a látszólag egymástól távol eső művészi életpályánk milyen jól működött együtt. Az Artus terei és kontextusa új kihívások elé állítottak bennünket, éppen ezért eltérő módon raktuk össze az itt kiállítandó munkákat. A kiállításon olajfestményeket kombinálunk papír alapú művekkel, amelyek Dia esetében olajrúddal (oil stick-el), Csabánál szénnel készültek. A közös metszéspontok is másképp alakulnak ebben az anyagban, mint korábban Németországban. Csaba műtermi munkájában 2020 óta a figurális megközelítésű művek után absztrakt festészettel kezdett el foglalkozni, ahol a képeken az ecsetgesztusoknak, az improvizációnak nagy szerepe van. Dia a felhalmozás, gyűjtögetés eredményeképpen kialakult kaotikus enteriőrök ábrázolása mellet egy évtizede elkötelezte magát. Ugyanakkor nála is van változás, és ez leginkább a papírmunkákon érhető tetten: az oil stick rusztikus technikája tömöríti és tulajdonképpen erősen absztrahálja a látványt. Ezáltal közelebb kerül egymáshoz a két festői szemlélet. Míg Csaba munkái mind fekete-fehérek, Dia képei színben intenzívek, mely kontraszt ugyancsak érdekes összeköttetést eredményez. Munkáinkat a fotó médiumához való viszony is összekapcsolja: Dia fényképeken gyűjt anyagot a festéshez, melyeket a megfestés során átértelmez, Csaba kontrasztos szénrajzai és festményei tónusukban és fényükben idézik meg a fekete-fehér fotók világát.

Parallel positioning

Common exhibition of Csaba Nemes and Dia Zékány
Opening: 6th of November, 2023 (Monday), 7 pm
Opening speach: Edit Sasvári art historian
Exhibition duration: from 6th till 24th of November, 2023


Mo-Fri: 12:00-17:00, and during the theater programs of Artus Stúdió. At other times, by prior arrangement: kapcsoloter.artusstudio@gmail.com, +3670 386 117.
Address on opening evening: Artus Kapcsolótér 1116, Budapest, Sztregova utca 7.
Other days: 1116, Budapest, Sztregova utca 1.

In fact, Judit Csanádi’s suggestion was the first time when we were invited to an exhibition as a married couple, so this is our first common show in Hungary together. However life took a different turn, another exhibition of us opened earlier this spring in Germany at the Emil Schumacher Museum. We were a little bit surprised too, at how well our seemingly separate artistic careers worked together. The spaces and context of the Artus presented us with new challenges, which is why we put together the works to be exhibited here in different ways. In the exhibition we combine oil paintings with works on paper, made with oil sticks in the case of Dia and with charcoal in the case of Csaba. The common intersections are also different in this exhibition than they were in Germany before. Since 2020, Csaba’s studio work has moved from figurative approaches to abstract painting, where brushstrokes and improvisation play a major role in the paintings. For a decade, Dia has been committed to depicting the chaotic interiors as a result of collecting and hoarding. However, there is a change in her work too, and it’s most evident in her works on paper: the rustic technique of the oil stick compresses and in fact strongly abstracts the view. This brings the two painting approaches closer together. While Csaba’s works here are all black and white, Dia’s paintings are intense in colour and that contrast also creates an interesting link. Our works are also linked by their relationship to the medium of photography: Dia collects material for painting from photographs, which she reinterprets in the process of painting, while Csaba’s contrasting charcoal drawings and paintings evoke the atmosphere of black and white photographs in their tone and light.