Hétköznapi mikrokozmoszok – Király Gábor kiállítása

Hétköznapi mikrokozmoszok – avagy betekintés egy kertváros málladozó kertkapui mögé.

A képeimen megjelenő figurák az egyszerű életet dicsérik, és a vadság szigeteit keresik egy túlcivilizált, túlszabályozott társadalomban. A szereplők a lakóhelyemen élő emberek és állataik, akik számára a félvárosi-falusi környezetben a ház körüli kert és a természeti környezet jelenti az idill szigetét vagy éppen a poklot. Ezt a mikrokozmoszt a kertkapun belül mindenki maga teremti meg és gondozza, vagy ellenkezőleg: felemészti, tönkreteszi, amortizálja. Az éden vagy a küszködés körbezárt színterének cselekedetei dísztelenek: az alakok paradicsomot locsolnak, csizmát pucolnak, fát vágnak, napoznak, kutyájukat tanítgatják, nézelődnek, veszekednek. Alkotásaimmal ezeket a „szigeteket” járom be és térképezem fel, azzal a szándékkal, hogy valami pontosabbat tudjunk meg önmagunkról és a világról, amelyben élünk.

Így antropológiai terepkutatásnak, hétköznapi megfigyelések során készült vizuális dokumentációnak is tekinthetnénk a képeket, de a végeredmény mégsem csupán illusztráció. Az olykor látszólag torz, elnagyolt és kevéssé harmonikus figurák és helyszínek különös valószerűség érzetét keltik. Így teljesedik ki a kritikából és brutalitásból kibomló megértés és szeretet, amely egyben a képek készítésének kiindulópontja is. A hétköznapi tevékenységek ábrázolása a jelenhez és a valósághoz sorolja a műveket, azonban a felületképzés, sőt maguk a szokatlan, „szabálytalan”, sematikus figurák olyan analógiák tárházát adhatják, amellyel a képi tartalmak a távoli múlthoz, akár prehistorikus korokhoz is kapcsolódhatnak. Mégis: e képek szereplői mi vagyunk mindnyájan, így élünk, ilyen csodálkozón, tanácsot várva pillantunk magunkra, egymásra és az előttünk álló időre. A megformált alakok számára még létezik a közvetlen vagy a tágabb környezetben csodált természet, még emlékeznek a föld illatára, az állatok közelségére, az időjárás viszontagságaira, a szorosabb egymásra utaltságra. Ez a jellegzetes egymásra utaltság sorsközösséget hoz létre, amelynek tagjai nap mint nap sajátos világlátásukon keresztül élik meg a ma emberének kiábrándultságát, rendszerekbe vetett hitének elvesztését, perifériára szorultságát, vagy éppen mindezek fordítottját.

Megnyitó: 2023. november 29. szerda, 18:00
Megnyitotta: Képíró Ágnes művészettörténész
Látogatható: 2023. november 29- december 21.